Edytuj nagłówek
Aktualności
Edytuj nagłówek
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNNYCH PANS IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE  

 

RADA KONSULTACYJNA 

dr Ewa Wiśniewska - Dziekan Wydziału

mgr Małgorzata Zagroba - Prodziekan Wydziału ds. studenckich

dr Małgorzata Marcysiak - Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

 

Kierunek Pedagogika 

 • prof. dr hab. Leszek Zygner - prof. PANS im. I. Mościckiego
 • prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska - Kierownik Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Podyplomowego
 • mgr Aneta Głuszniewska - przedstawiciel pracodawców - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego w Ciechanowie
 • Joanna Kałwa - studentka

Kierunek Pielęgniarstwo

 • prof. dr hab. Grażyna Skotnicka - Klonowicz - prof. PANS im. I. Mościckiego
 • dr Bożena Ostrowska - członek komisji ds. jakości kształcenia
 • mgr Joanna Wierzbicka - Kierownik Zapładu Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego
 • mgr Aleksandra Dąbrowska - Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
 • mgr Agnieszka Kadecka - przedstawiciel pracodawców - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
 • Karolina Jezulewicz - studentka 

Kierunek Praca Socjalna

 • dr Anna Strumińska - Doktór - Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej
 • mgr Sandra Brzeska - Zagroba - Opiekun Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych
 • mgr Dariusz Stasiełuk - przedstawiciel pracodawców - Dyrektor Zespołu Placówek w Gołotczyźnie
 • Dominika Czaplicka - studentka