Edytuj nagłówek
Aktualności
Edytuj nagłówek
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

KIERUNEK: fizjoterapia

POZIOM KSZTAŁCENIA: jednolite studia magisterskie

PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny

FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne

CZAS TRWANIA: 5 lat (10 semestrów)

TYTUŁ ZAWODOWY: magister

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku fizjoterapia będzie posiadał wiedzę i umiejętności do kompleksowej rehabilitacji pacjentów w różnym wieku, a szczególnie do:

 • wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii;
 • interpretowania wyników badań czynnościowych oraz przeprowadzania testów funkcjonalnych niezbędnych do doboru środków fizjoterapii;
 • tworzenia, weryfikowania i modyfikowania programów fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, w tym osób starszych, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego,
  a także w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji;
 • kontrolowania efektów postępowania fizjoterapeutycznego;
 • dobierania wyrobów medycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji:
 • zastosowania działania z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami dla planowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych.

 

Studia na kierunku, o który ubiega się Uczelnia, pozwolą zatem na przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w sektorze:

 • medycznym: szpitale, zakłady fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, hospicja, prywatne gabinety fizjoterapii, sanatoria, ośrodki pomocy społecznej, domy opieki długoterminowej, firmy medyczne i farmaceutyczne,
 • SPA i WELNESS: Centra SPA, placówki rekreacji sportowej i ośrodki sportowe, ośrodki odnowy biologicznej,
 • edukacji: szkoły i przedszkola integracyjne, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej,
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, fundacje).
 • form zajęć rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych;
 • zastosowania działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób.

PROGRAM KSZTALCENIA NA KIERUNKU:

 

https://pwszciechanow.home.pl/bip/pliki/Uchwaly_Senatu_2023/Uchwala_S_114_2023.pdf