Edytuj nagłówek
Projekty

Kolejne spotkania w ramach Projektu „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet”

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, pod tytułem „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet”, odbył się cykl spotkań związanych z tematyką psychologiczną, w ramach realizacji Zadań: 3 -5 Psychologia.

Prelegentami spotkań były psycholożki: mgr Anna Napierska, dr Agnieszka Kolek oraz mgr Joanna Anuszewska.

Zapraszamy na kolejne spotkania oraz śledzenie mediów społecznościowych projektu: Fb/W szpilkach-naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet .


26 stycznia 2024 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach Projektu

„W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet” – Zadanie 2 – Uroda.

Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchali wykładu psychologa mgr Joanny Anuszewskiej pod tytułem „Stając się – lustro społeczne czy krzywe zwierciadło?”. Porad dotyczących urody oraz makijażu udzieliła Kinga Kalinowska – wizażystka a jednocześnie studentka kierunku pielęgniarstwo.

Kolejne spotkanie w ramach Projektu „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet” już 29 lutego (czwartek). Serdecznie zapraszamy!


Otwarcie Projektu „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet”.

28 grudnia 2023 roku o godzinie 18.00, w murach Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się spotkanie otwierające projekt „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet”.

 „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet” to cykl 12 spotkań, raz w miesiącu, których istotą działań jest podniesienie wiedzy merytorycznej jak i praktycznej w wielu aspektach funkcjonowania kobiet w świetle badań naukowych z danego obszaru: zdrowie i uroda, psychologia, aktywność fizyczna. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Podczas spotkania 28 grudnia wykład inauguracyjny wygłosiła dr n. med. Ewa Wiśniewska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać występu artystycznego Anny Rutkowskiej – studentki kierunku Praca socjalna oraz zapoznać się z ideą projektu oraz zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie. 

Kolejne spotkanie w ramach projektu już 26 stycznia 2024 roku.


Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie rozpoczyna działania w ramach projektu „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet”, współfinansowanego z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Głównym celem projektu o zasięgu regionalnym „W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet”, jest podniesienie świadomości merytorycznej kobiet z powiatu ciechanowskiego w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz znaczenia rozwoju osobistego dla zachowania zdrowia psychicznego. Podbudowę projektu stanowią dane epidemiologiczne dotyczące skali występowania chorób związanych z depresją oraz chorób onkologicznych w Polsce, wskazujące na potrzebę realizacji projektu przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. I. Mościckiego, która w roku 2019 stała się sygnatariuszem Deklaracji o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Projekt skierowany jest do około 200 kobiet zamieszkujących powiat ciechanowski. W ramach realizacji projektu obserwowany będzie proces, przez który przechodzą uczestniczki. Dzięki projektowi kobiety zyskają możliwość przeobrażenia osobistych zasobów w wartościowe działania podejmowane w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Projekt ma formę praktycznych działań, których następstwa mogą mieć duże znaczenie dla zachowania zdrowia pod względem zdrowia biologicznego jak i psychicznego. Kobiety biorące udział w projekcie będą miały także możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami w atmosferze poszanowania i wsparcia.

„W szpilkach – naukowo o zdrowiu i rozwoju kobiet” to cykl 12 spotkań raz w miesiącu, których istotą działań jest podniesienie wiedzy merytorycznej jak i praktycznej w wielu aspektach funkcjonowania kobiet w świetle badań naukowych z danego obszaru: zdrowie i uroda, psychologia, aktywność fizyczna. Udział dla uczestników projektu będzie bezpłatny.