Edytuj nagłówek
Projekty

iwddd


17 maja 2021 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę nr MEiN/DIR/IWDD/157/PZU/2021/13 w sprawie realizacji przedsięwzięcia Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości.  

Założenia projektu powstały na bazie analizy efektów Dydaktycznej inicjatywy doskonałości oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19. 

W czasie narastającego zagrożenia epidemicznego wyzwaniem dla publicznych uczelni zawodowych było kontynuowanie kształcenia w nowych warunkach, szczególnie prowadzenie kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości jest wspieranie tych zmian. 

Całkowita wartość umowy oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 1 mln zł. 
Plan realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia

dofinansowanie300