Edytuj nagłówek
Projekty
Edytuj nagłówek
Aktualności

logo

„Doskonałość dydaktyczna uczelni „  w ramach projektu pozakonkursowego MEiN: POWR.03.04.00-00-P023/21

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer umowy: MEiN/2022/DIR/1906

Okres realizacji projektu: wrzesień 2022 – wrzesień 2023

Kwota dofinansowania: 295 584,77 zł.

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu zbudowanie i wdrożenie pilotażowego modelu zarządzania procesem kształcenia oraz przygotowanie dobrze działającego modelu szkoleń i innych form wsparcia dla kadry dydaktycznej i kadry wspomagającej dydaktykę w procesie kształcenia.

W ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” zostanie utworzony wortal o nazwie Centrum Wsparcia Dydaktyki w trybie online moderowany przez Zespół Wsparcia Dydaktyki, wyłoniony w projekcie. Wortal będzie portalem internetowym zawierającym holistyczne podejście do doskonalenia procesu kształcenia w Uczelni, będzie pełnić rolę serwisu społecznościowego dla kadry dydaktycznej i kadry wspomagającej dydaktykę, po zalogowaniu za pomocą uczelnianego konta Google.

“Jesteśmy dla siebie nawzajem tutorami, jesteśmy dla siebie nawzajem mentorami” to motto przewodnie wortalu. 

 

schemat CWD

Rysunek 1.  Schemat głównej funkcjonalności „Centrum Wsparcia Dydaktyki w trybie online”, utworzone na oddzielnej platformie Moodle, w formie wortalu, moderowane i zarządzane przez Zespół Wsparcia Dydaktyki, powołany w Projekcie Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Dydaktyczna Doskonałość Uczelni” dostępne są w „Pokoju online dla Kadry PUZ” na Uczelnianej Platformie Moodle.