Edytuj nagłówek
Kandydat
 

inzynieria 2 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Dlaczego Inżynieria Środowiska?
Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przygotowującym specjalistów w zakresie inżynierii komunalnej, sieci i instalacji płynowych (ciepłowniczych, gazowniczych, wodociągowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych) oraz technologii energetycznych.
Czego się nauczę?

 1. Rozwiązywania wybranych zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej oraz inżynierii i ochrony środowiska.
 2. Projektowania i eksploatacji w zakresie sieci ciepłowniczych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.
 3. Praktycznego wykorzystania wiedzy w obszarze systemów energetycznych i najnowszych technologii energetycznych.

Co mogę robić? Kierunek gwarantuje przygotowanie, m.in. do:

 • opracowania projektów budowlano-wykonawczych branży sanitarnej,
 • nadzoru, wykonywania i eksploatacji instalacji i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych,
 • sporządzania charakterystyk energetycznych budynków oraz analizy ekologicznej i ekonomicznej nowoprojektowanych obiektów,
 • badania za pomocą programów komputerowych sieci płynowych w określonych warunkach,
 • kompleksowego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie wszelkich obowiązków Inwestora,
 • doradztwa technicznego i organizacji procesu inwestycyjnego.

Gdzie mogę znaleźć pracę? Miejscem zatrudnienia naszych absolwentów są, m.in.:

 • przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
 • zakłady wodociągów i kanalizacji,
 • przedsiębiorstwa usług komunalnych,
 • urzędy miejskie i gminne,
 • przedsiębiorstwa dystrybucji, obrotu gazem i paliwami,
 • firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego,
 • przedsiębiorstwa projektujące i wykonujące instalacje OZE,
 • biura projektowe.

Wiedza z zakresu kierunkowego i specjalnościowego, zdobyta w toku studiów pozwala absolwentowi na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w ograniczonym zakresie.