Edytuj nagłówek
Kandydat
   SYLWETKA ABSOLWENTA:

bezpieczenstwo

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują zatrudnienie w instytucjach, które odpowiadają za Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego obywateli, a w szczególności:

  • Policji
  • Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • służbach specjalnych: ABW, CBA, itp.
  • administracji państwowej i samorządowej
  • przedsiębiorstwach
  • agencjach ochrony osób i mienia
  • biurach detektywistycznych.
Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne szczególnie polecamy kandydatom zainteresowanym niezwykle ciekawą i pełną przygód pracą w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa. Studia mają charakter wyjątkowo praktyczny, co oznacza, że największą wagę przywiązujemy do tego, aby absolwent nabył umiejętności, które pozwalają spełnić oczekiwania przyszłych pracodawców, a przy okazji realizować swoje pasje.