Edytuj nagłówek
Kandydat
 

zarzadzanie

 SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: krajowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży, międzynarodowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży, międzynarodowych korporacjach, prowadzonej osobiście działalności gospodarczej oraz instytucjach non profit