Edytuj nagłówek
Kandydat

1. INFORMACJE OGÓLNE

Studia Podyplomowe Zarządzanie produkcją w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie trwają 2 semestry i obejmują 200 godzin kształcenia (wykłady, ćwiczenia) prowadzonych w grupach zależnie od liczby studentów. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, najczęściej 2 razy w miesiącu. Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje za zajęcia dydaktyczne łączną liczbę 60 punktów ECTS (30 pkt. za semestr). Do 60% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).

Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli akademickich i praktyków zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

2. ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

Studia są skierowane do:

 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży,
 • osób zawodowo związanych z sektorem produkcyjnym - kierowników, specjalistów lub pracowników działów produkcji, którzy chcą podnieść skuteczność swojej pracy;
 • absolwentów nieekonomicznych szkół wyższych, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją,
 • pracowników działu produkcji, którzy pragną podnieść skuteczność swoich działań,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

 

3. CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przystosowywania procesów produkcyjnych do panujących warunków rynkowych,
 • nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami,
 • efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (sterowania i optymalizacji),
 • tworzenia interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa,
 • form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych.

Studia podyplomowe mają przygotować absolwenta do świadomej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym na różnych stanowiskach organizacji (produkcja, zakupy, planowanie, dystrybucja, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością).

Słuchacze poznają narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją, którymi będą mogli posługiwać się w codziennej pracy. W nowatorski sposób przedstawione będą problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

 

4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobędzie pogłębione umiejętności i kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych. Absolwent będzie posiada wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • tworzenia elastycznego systemu produkcji,
 • zarządzania procesami i systemem produkcji,
 • usprawniania systemu logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • optymalizowania kosztów produkcji,
 • rozwiązywania problemów jakościowych w obszarze produkcji,
 • zapewniania ciągłości produkcji,
 • jakościowych i ekologicznych uwarunkowań systemów produkcyjnych,
 • zarządzania zapasami.

5. PROGRAM STUDIÓW ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Nazwa przedmiotu

Liczba godz. łącznie

I semestr

II semestr

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

W

Ćw

S

W

Ćw

S

Nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją

4

4

-

       

Z

2

Planowanie zasobów oraz zarządzanie infrastrukturą produkcyjną

13

5

8

       

E

4

Produktywność i efektywność systemów - Lean Manufacturing and Lean Management

10

4

6

       

Z

4

Odchudzone zarządzanie projektami

10

4

6

       

Z

2

Organizacja, standaryzacja i normowanie czasu pracy

8

4

4

       

Z

2

Zarządzanie przestrzenią roboczą 5S

10

4

6

       

Z

3

Kompleksowe utrzymanie maszyn w ruchu TPM

10

4

6

       

Z

3

Zarządzanie jakością i jakościowe narzędzia doskonalenia w procesach produkcyjnych i wspomagających

13

5

8

       

E

4

Zarządzanie procesowe

10

4

6

       

Z

3

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w zarządzaniu kosztami działań

10

4

6

       

Z

3

Mapowanie i analiza procesów produkcji

13

     

5

8

 

E

4

Zintegrowany System Zarządzania w organizacji produkcyjnej

10

     

4

6

 

Z

3

Zarządzanie łańcuchem zakupów, dostaw i zapasów

10

     

4

6

 

Z

3

Liderzy i praca zespołowa

12

     

4

8

 

Z

3

Optymalizacja procesów decyzyjnych i rodzaje marnotrawstwa produkcyjnego

13

     

5

8

 

E

4

Metoda Six Sigma

10

     

4

6

 

Z

2

Metody statystyczne w zarządzaniu produkcją

12

     

4

8

 

Z

4

Raportowanie i controlling produkcyjny

10

     

4

6

 

Z

3

Ekologiczne uwarunkowania produkcji i zarządzanie energią

12

     

4

8

 

Z

4

Razem

200

42

56

0

38

64

0

0

60

W – wykład

Ćw - ćwiczenia

E- egzamin

Z - zaliczenie

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.