Edytuj nagłówek
Państwowa Akademia
Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie

Deklaracja dostępności Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pansim.edu.pl

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zwana dalej „Uczelnią", uwzględnia problematykę osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach działalności i zapewnia warunki środowiska fizycznego, przestrzeni cyfrowej oraz organizacji procesów i metod działania, aby niepełnosprawność i inne szczególne potrzeby nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.

 1. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby być instytucją dostępną dla wszystkich osób pracujących, studiujących, ubiegających się o zatrudnienie oraz możliwość nauki, związanych z Uczelnią, jak i odwiedzających ją.
 2. Każda komórka organizacyjna Uczelni współpracuje w zakresie swojej działalności do realizowania działań na rzecz zapewnienia i zwiększenia dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Koordynatorem ds. dostępności.
 3. Do grupy osób ze szczególnymi potrzebami można przykładowo zaliczyć: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością lub inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym). W szczególności do w/w grupy osób można zaliczyć niepełnosprawnych według kryterium niepełnosprawności.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Podmiot przeprowadzający badanie dostępności cyfrowej: perfekcyjneStrony.pl

Zgodność ze standardami: serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, CSS 3, WCAG 2.0 (AA)

 1. Kompatybilność - obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
 2. Skróty klawiaturowe: strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiająca dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 3. Wersja mobilna serwisu: strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
 4. Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać jego zawartość.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji jest dokumentacja przetargowa.
 • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie udostępnia następujące aplikacje mobilne: mStudent w wersji dla systemu Android i iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Moczulak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 672 20 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

 1. W Uczelni istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w ciągu kilku dni po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Myszka żyroskopowa dla osób o specjalnych potrzebach zapewniająca dostęp do komputera za pomocą ruchów głowy: track ball zastępujący mysz komputerową, klawiatura kontrastowa dla osób słabowidzących wraz z nakładką dla osób z niedowładem, spastycznością; lupa powiększająca, przenośna dla osób niedowidzących, dodatkowy moduł do systemu informatycznego na potrzeby kształcenia zdalnego studentów
 3. W Bibliotece Uczelnianej znajduje się stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w którego skład wchodzą: sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, klawiatura i myszka, które są dostosowane do osób słabowidzących, czujnik gałki oka oraz drukarka Braille;’a.
 4. W uczelni istnieje możliwość korzystania z przenośnych pętli indykacyjnych (2 sztuki), dostępnych po uzgodnieniu z Koordynatorem ds. dostępności. Pętle znajdują się w gmachu głównym uczelni przy ul. Narutowicza 9
 5. Możliwości ewakuacyjne z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami opracowano w procedurach ewakuacji pracowników i studentów.
 6. W budynku znajduje się informacja o kierunkach i drogach ewakuacyjnych z podświetlaniem niezależnym. Ponadto w sytuacjach zagrożeń uruchamia się dźwiękowy system ostrzegania.
 7. Informatyczny portal wirtualny będący kompleksowym narzędziem wspomagającym szereg procesów zachodzących w obszarze obsługi dydaktycznej i finansowej studentów jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 8. W budynkach Uczelni zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem następujących środków wspierających komunikację:
  1) Kontakt telefoniczny:
  - Rektorat tel. 23 672 20 50
  - Wydział Inżynierii i Ekonomii tel. 23 672 30 75
  - Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych tel. 23 672 22 13
  - Wydział Nauk Technicznych i Społecznych tel. 23 654 80 32.
  - Kwestura tel. 23 672 20 50 wew. 1150;
  - Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami tel. 23 672 20 50
  - Dział Współpracy i Rozwoju tel. 23 672 20 50 wew. 2050;
  - Dział Kształcenia i Spraw Studenckich tel. 23 672 20 50 wew. 2010;
  - Dział Informatyczny tel. 23 672 20 50 wew. 2070;
  - Dział Spraw Osobowych tel. 23 672 20 50 wew. 2040;
  - Dział Administracyjno – Inwestycyjny tel. 23 672 20 50 wew. 2080;
  - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej tel. 23 672 20 50 wew. 2152;
  - Biblioteka Uczelniana tel. 23 672 20 50 wew. 310;
  - Akademickie Centrum Kształcenia tel. 23 654 98 34.
  2) Przesyłanie wiadomości tekstowych:
  - Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Uczelni: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela       Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
  - Za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - W przypadku studentów istnieje możliwość wsparcia osoby z niepełnosprawnością przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dostępność architektoniczna

 1. Jednostki organizacyjne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obsługujące studentów, kandydatów, kadrę dydaktyczną i administracyjną oraz osoby z otoczenia spełniają częściowo wymogi dostosowania miejsc obsługi oraz świadczonych w nich udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Wejścia do budynków Uczelni wyposażone są w podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Drzwi wejściowe wymagają mechanicznego otwierania.
 4. Obsługą osób z niepełnosprawnościami zajmuje się Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Aby zapewnić swobodny dostęp oraz adekwatną poufność Biuro usytuowane jest na parterze budynku, pokój nr 18
 5. Pracownicy portierni/szatni wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach, które znajdą się w budynku lub w jego otoczeniu, udzielając pomocy w załatwieniu sprawy.
 6. Osoby z niepełnosprawnościami lub osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi obsługiwane są poza kolejnością. W przypadku kolejki – pracownik Uczelni zaprasza osobę uprzywilejowaną do obsługi poza kolejnością.
 7. We wszystkich budynkach Uczelni zapewniona jest możliwość przyjścia z psem przewodnikiem/psem asystującym.
 8. Wszystkie budynki Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oznaczone są tablicą informacyjną.
 9. W budynkach Uczelni poza schodami w zależności od lokalizacji znajduje się: winda, platforma lub krzesło ewakuacyjne umożliwiające wjazd osobom z niepełnosprawnościami do korytarzy na poszczególnych kondygnacjach.
 10. W Gmachu Głównym uczelni z szatni zamontowana jest dodatkowa winda prowadząca do Sali konferencyjnej Welcome Center, która znajduje się na półpiętrze w budynku na ul. Narutowicza 9.
 11. Tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a na poręczach oraz nakładki wypukłe Braille;’a do oznakowania poziomego ostrzegawczego przed schodami, jako udogodnienie dla osób niewidomych, taśmy i listwy kontrastowe na schody dla osób niedowidzących,
 12. Każdorazowo stanowisko nauki/pracy osoby z niepełnosprawnością dostosowywane jest do potrzeb i możliwości pracy studenta/osoby nowozatrudnionej lub studenta/pracownika z nabytą w trakcie studiowania/zatrudniania niepełnosprawnością.
 13. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: w budynku przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie, I piętro, budynek przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie przy auli głównej (parter), oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie, na parterze, dom Studenta przy ul. Narutowicza 4A w Ciechanowie
 14. Przy obiektach należących do Uczelni (budynek przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie, Dom Studenta przy ul. Narutowicza 4A w Ciechanowie) znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Osoby te mają zapewniony dostęp do miejsc parkingowych oznaczonych wizualnie oraz z kopertami w oznaczeniu poziomym.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do osoby kontaktowej

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.