Edytuj nagłówek
Państwowa Akademia
Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie

Deklaracja dostępności Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Nowa strona internetowa strona internetowa Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Materiały zamieszczanie przed datą 2023-05-09 i zmigrowane na nową witynę mogą być cyfrowo niedostępne. Administrator strony czyni starania aby je dostosować do dostępności cyfrowej. Podmiot przeprowadzający badanie dostępności cyfrowej: perfekcyjneStrony.pl

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Marczewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 672 20 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

 1. W Uczelni istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w ciągu kilku dni po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Możliwości ewakuacyjne z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami opracowano w procedurach ewakuacji pracowników i studentów.
 3. W budynku znajduje się informacja o kierunkach i drogach ewakuacyjnych z podświetlaniem niezależnym. Ponadto w sytuacjach zagrożeń uruchamia się dźwiękowy system ostrzegania.
 4. W budynkach Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie znajdują się tabliczki na poręcze z napisami w alfabecie Braille – nakładki kierunkowe, nakładki wypukłe w alfabecie Braille'a do oznakowania poziomego ostrzegawczego przed schodami
 5. Schody w budynkach uczelni posiadają taśmy i listwy kontrastowe będące udogodnieniem dla osób niedowidzących
 6. W Bibliotece Uczelnianej znajduje się stanowisko komputerowe dostoswane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w którego skład wchodzą: sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, klawiatura i myszka, które są dostosowane do osób słabowidzących, czujnik gałki oka oraz drukarka brajlowska
 7. Możliwość korzystania w budynkach uczelni z przenośnych pętli indykacyjnych
 8. Informatyczny system BAZUS będący kompleksowym narzędziem wspomagającym szereg  procesów zachodzących w obszarze obsługi dydaktycznej i finansowej studentów jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 9. W przypadku osób z niepełnosprawnością w budynkach dostępne są schodowe krzesła ewakuacyjne.
 10. W budynkach Uczelni zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem następujących środków wspierających komunikację:

Kontakt telefoniczny:
Rektorat tel. 23 672 20 50

Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami tel. 23 672 20 50
Wydział Inżynierii i Ekonomii tel. 23 672 30 75
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych tel. 23 672 22 13
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych tel. 23 654 80 32.

Administracja ogólnouczelniana:
Kwestura tel. 23 672 20 50 wew. 1150;
Dział Współpracy i Rozwoju tel. 23 672 20 50 wew. 2050;
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich tel. 23 672 20 50 wew. 2010;

Biuro Rekrutacji tel. 23 672 62 00
Dział Informatyczny tel. 23 672 20 50 wew. 2070;
Dział Spraw Osobowych tel. 23 672 20 50 wew. 2040;
Dział Administracyjno – Inwestycyjny tel. 23 672 20 50 wew. 2080;
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej tel. 23 672 20 50 wew. 2152;
Biblioteka Uczelniana tel. 23 672 20 50 wew. 310;
Akademickie Centrum Kształcenia tel. 23 654 98 34.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.