Edytuj nagłówek
Aktualności

Zakład Ekonomii i Zarządzania Państwowe Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie uruchamia z nowym rokiem akademickim 2024/2025 (od 1 października 2024) studia podyplomowe o nazwie Zarządzanie produkcją. Studia trwać będą 2 (dwa semestry).

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przystosowywania procesów produkcyjnych do panujących warunków rynkowych,
 • nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami,
 • efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (sterowania i optymalizacji),
 • tworzenia interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa,
 • form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych.

Studia podyplomowe mają przygotować absolwenta do świadomej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym na różnych stanowiskach organizacji (produkcja, zakupy, planowanie, dystrybucja, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością). Słuchacze poznają narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją, którymi będą mogli posługiwać się w codziennej pracy. W nowatorski sposób przedstawione będą problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

Studia są skierowane do:

 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży,
 • osób zawodowo związanych z sektorem produkcyjnym - kierowników, specjalistów lub pracowników działów produkcji, którzy chcą podnieść skuteczność swojej pracy;
 • absolwentów nieekonomicznych szkół wyższych, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją,
 • pracowników działu produkcji, którzy pragną podnieść skuteczność swoich działań,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli akademickich i praktyków zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.
Przewidywany koszt studiów: 2 000 zł za semestr plus opłata rekrutacyjna 100 zł.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • zgłoszenie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia,) załącznik do pobrania
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia), załącznik do pobrania
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat), (oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika),
 • potwierdzenie uregulowania opłaty za udział w rekrutacji (wpisowego) - w wysokości 100 zł. Opłatę należy wpłacić na konto uczelni w tytule wpisując: Studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie produkcją”.

Dokumenty należy przesyłać na adres (można też składać osobiście):

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Wydział Inżynierii i Ekonomii, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

Wszelkich informacji udziela dziekanat Wydziału Inżynierii i Ekonomii drogą mailową i telefoniczną; adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na ten adres można też składać wstępną deklarację udziału w studiach.

Termin składania dokumentów do 30.09.2024. Informujemy, że studia zostaną uruchomione wtedy, jeśli zbierze się odpowiednia ilość osób chętnych do odbywania takich studiów.