Edytuj nagłówek
Aktualności

Studenci z Kół Naukowych działających w naszej uczelni pod okiem opiekunów zaprezentowali swoją kilkumiesięczną pracę naukową. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które nie tylko przybliża zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy ale przede wszystkim pozwala integrować się studentom z różnych kierunków i wydziałów.

Tegoroczne Jubileuszowe Seminarium Naukowe pt. „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”, ukazało działalność kół naukowych o bardzo szerokiej i zróżnicowanej tematyce. Jednym z najważniejszych celów seminarium jest integracja Kół Naukowych oraz studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Co również istotne, studenci mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, zaprezentowania swojej działalności naukowej w praktycznym zastosowaniu. Uczestnictwo w seminarium umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne wydziały i kierunki.
Seminarium otworzyli: rektor dr inż. Grzegorz Koc oraz prorektor prof. dr hab. Leszek Zygner, którzy życzyli studentom dobrych wystąpień i bezstresowego zaprezentowania swojego dorobku. Ciekawy program seminarium, tematyka i różnorodność referatów spowodowała duże zainteresowanie wydarzeniem. Zgromadzeni studenci, wykładowcy i zaproszeni goście wysłuchali kilkunastu wystąpień będących dorobkiem naukowym i efektem pracy w ramach Kół Naukowych naszej Uczelni. Tematyka była bardzo interesująca i stanowiła niepowtarzalną okazję i możliwość poszerzenia własnej wiedzy ogólnej w zakresie życia społecznego z osobami kryzysie i chorobach psychicznych
Pan Prorektor podsumowując tegoroczne seminarium, podziękował studentom za merytoryczne wystąpienia, wysoki poziom prezentacji oraz zaangażowanie. Seminarium cieszyło się zainteresowaniem studentów wszystkich kierunków naszej Uczelni. Wygłoszone referaty i opracowania będą opublikowane w opracowaniu zbiorczym pt. „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” w serii wydawniczej Forum Studenckie.

Wystąpienia:

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa

 • Stosunek mieszkańców Mazowsza do osób z zaburzeniami psychicznymi”- Izabela Kordowska, Patrycja Przybysz
 • Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat leczenia ran” – Oliwia Kisiel, Maria Szewczak
 • Zachowania prozdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa” – Katarzyna Rydzewska, Ewelina Ptaszczyńska
 • Opieka interdyscyplinarna nad pacjentem z chorobą otyłościową” – Paulina Ossowska, Ewelina Michalik

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki „EDUCANDI”

 • Wilki i owce w Internecie” – Problem hejtu wśród dzieci i młodzieży z punktu widzenia pedagogicznego – Malwina Mak, Majka Trzęsiel

Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Bezpieczeństwo finansowe w wymiarze lokalnym. Wpływ pandemii Covid-19 na dochody własne gmin powiatu mławskiego” – Piotr Zawierucha

 Koło Naukowe Ekonomii

 • Źródła finansowania studiów wyższych i ich wpływ na tryb życia studentów” –Julia Warda, Kamila Adamkiewicz
 • Zarządzanie czasem przez studentów PANSIM” – Karolina Konopa
 • Preferencje zakupowe smartfonów” – Aleksander Purzycki

Koło Naukowe Informatyki Stosowanej

 • Postawa i oczekiwania użytkowników wobec generatywnych systemów graficznych opartych na sztucznej inteligencji” – Kacper Szymański, Aleksandra Koźlakiewicz, Łukasz Wronka
 • Prognozowanie opadów atmosferycznych przy pomocy sztucznej inteligencji. Porównanie modeli PROPHET, LSTM i SARIMA” – Dominik Kozłowski, Mateusz Jeżak, Wojciech Dełęgowski

Naukowe Koło Studenckie Chemików

 • Zawartość cukrów w bulwach ziemniaka jadalnego pochodzących z okolicznych gospodarstw i sieci handlowych” – Oliwier Kaszuba, Jakub Długokęcki, Patrycja Wyszczelska, Klaudia Bąk
 • Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka jadalnego pochodzących z okolicznych gospodarstw i sieci handlowych” – Anna Kaczor, Grzegorz Miklaszewski

Studenckie Koło Naukowe Pasieka

 • Szata roślinna miasta Ciechanów na podstawie analizy pyłkowej miodu” – Kinga Rzeczkowska, Grzegorz Ruszczyński

Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów

 • Analiza potencjału hydrotechnicznego stopnia wodnego w dębem” – Aleksandra Lewandowska

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „METALIKA”

 • Gwintowniki i wiertła do materiałów trudnoobrabialnych” – Michał Wajszczak i Michał Jakubiak

Koło Naukowe „ELEKTRODA”

 • Sterowanie Panelami Graficznymi LED RGB” – Arkadiusz Kauwa

Koło Naukowe „LOGISTYK”

 • Innowacje w transporcie” – Aleksandra Małgorzata Gólnik, Karolina Anna Bartuś i Paweł Szydłowski