Edytuj nagłówek
Aktualności

      22 maja 2024r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Economy and Society in the 21st Century, zorganizowana przez Zakład Ekonomii i Zarządzania Wydziału Inżynierii i Ekonomii.


     Tematem przewodnim Konferencji łączącym większość referatów było szeroko pojęte bezpieczeństwo cywilizacyjne analizowane w różnych aspektach i obszarach oraz powiązanie szeroko pojętego bezpieczeństwa z jakością życia.

Prelegenci wskazywali w swych referatach ścieżki jak odpowiadać na zagrożenia cywilizacyjne oraz zmiany klimatu, jak i skąd zabezpieczać środki finansowe na realizację polityk szeroko i wieloaspektowo rozumianego bezpieczeństwa w ramach budżetu jednostek samorządowych i przedsiębiorstw. W trakcie konferencji poruszano także ryzyka związane z ryzykiem powtórki kryzysu na rynku finansowych.
      Tematykę konferencji w kontekście aktualnych problemów społecznych dopełniły prezentacje poruszające kwestię barier i szans wejścia pokolenia Z na rynek pracy. Zdefiniowano problem pokolenia związany z wyceną własnej wartości i umiejętności wykreowaną w mediach społecznościowych oraz zaprezentowano wyniki badań zjawiska mentoringu jako istotnej roli wprowadzenia młodego pokolenia w tematykę branży i praktyk na przykładzie relacji gospodarstw rolnych Mazowsza. Nie zabrakło również tematyki kosmicznej, czyli przeglądu ostatnich dokonań Chin w podboju kosmosu oraz sztucznej inteligencji w codziennym życiu i wyzwań związanych z pracą zdalną.
     W trakcie konferencji 18 prelegentów reprezentujących świat nauki polskich oraz ukraińskich uczelni i instytutów zaprezentowało swoje wystąpienia, które obejmowały wiele aspektów życia społecznego oraz gospodarczego.
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Konferencja odbywa się w ramach „Projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II””. Honorowym Patronatem objęło konferencję: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Urząd Miasta w Ciechanowie, Mazowiecka Izba Gospodarcza, Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.