Edytuj nagłówek
Aktualności

Członkowie Koła uczestniczyli w dniach 08-10.05.2024 r w wyjeździe naukowym do Instytutu Zootechniki w Balicach.

Pierwszego dnia w drodze do Krakowa była możliwość zwiedzenia Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w Krzemionkach Opatowskich. Drugiego dnia studenci zwiedzili Instytut Zootechniki PIB w Balicach, gdzie mieli okazję poznać różnorodny zakres prowadzonych prac oraz zagłębić się w problematykę hodowli wybranych gatunków rodzimych ras zwierząt gospodarskich.

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Tomasz Szanser powitał gości i przedstawił obszar działalności Instytutu, główne tematy badawcze, osiągnięcia naukowe, jak również ofertę zakładów doświadczalnych. W dalszej części spotkania dr inż. Magdalena Jakiej przybliżyła tematykę hodowli bydła ras rodzimych, dr hab. Jolanta Calik w swojej prezentacji omówiła temat ras rodzimych drobiu wodnego i grzebiącego, a dr Michał Kolasa zaprezentował hodowlę pszczół prowadzoną w IZ PIB.

Na zakończenie pobytu w IZ PIB członkowie Koła udali się na fermę w Aleksandrowicach, gdzie dr hab. Jolanta Calik zaprezentowała stadka kur ras rodzimych. Instytut Zootechniki PIB przekazał Kołu Studenckiemu PASIEKA zestaw materiałów informacyjnych i upowszechnieniowych ( https://iz.edu.pl/aktualnosci/wizyta-studenckiego-kola-naukowego-pasieka-balice-9-maja-2024-roku/ )

Po powrocie do Krakowa była okazja do zwiedzenia starego miasta, jak również Zamku Królewskiego na Wawelu. Trzeciego dnia studenci zwiedzili Ojcowski Park Narodowy.

Opiekunami naukowymi podczas wyjazdu byli:
dr inż. Zbigniew Pawlonka (opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego PASIEKA),
dr hab. inż. Anna Sikorska, prof. PUZ