Edytuj nagłówek
Aktualności

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Zakład Informatyki Wydziału Inżynierii i Ekonomii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zorganizował coroczną konferencję dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Była to już trzecia konferencja, a jej tematem były „Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa”.

Konferencję otworzył Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dr inż. Grzegorz Koc. Po przywitaniu gości konferencji rozpoczął się pierwszy panel, którego moderatorem był dr hab. inż. Robert Janczewski. Rozpoczął go ppłk dr inż. Bartosz Terebiński (Akademia Sztuki Wojennej) omawiając cyberbezpieczeństwo wojskowych sieci i systemów teleinformatycznych. Kolejnym prelegentem był ppłk mgr inż. Adam Polkowski (Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej) z wystąpieniem „Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa Wojsk Obrony Terytorialnej”. Ostatnim tematem wystąpienia w panelu pierwszym było „Cyberbezpieczeństwo transmisji danych dronów” zaprezentowane przez por. mar. mgr inż. Łukasza Grzyba (Akademia Marynarki Wojennej). Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe o czym może świadczyć dyskusja po każdym wystąpieniu i duża liczba pytań od uczestników konferencji.

Drugi panel konferencji, moderowany przez mgr Magdalenę Stefańską, rozpoczęła Pani por. mgr inż. Kamila Prabucka (Wojskowa Akademia Techniczna). Wystąpienie dotyczyło podstaw bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych opartych o teorię krat. Kolejnym prelegentem był absolwent kierunku informatyka PANS w Ciechanowie inż. Maciej Szymański z prezentacją „OSINT jako metoda budowania Cyberbezpieczeństwa”. Na szczególną uwagę zasługują aspekty praktyczne prezentowane podczas wystąpienia, a demonstrujące w jaki sposób można uzyskać dostęp do danych wrażliwych. Wskazanie niewłaściwych zachowań, które w cyfrowym świecie są niebezpieczne i mogą prowadzić do wycieku danych było dużą wartością tej prezentacji. Ostatnie wystąpienie należało do dr hab. inż. Roberta Janczewskiego, który prezentacją „Podatności aplikacji webowych na kradzież danych” zakończył panel drugi. Ożywiona dyskusja oraz ilość pytań w tym panelu wskazywała, że wystąpienia były niezwykle interesujące, skłaniały do analizy i generowały potrzebę dalszej nauki.

Konferencję zakończył i podsumował Dziekan Wydziały Inżynierii i Ekonomii doc. dr inż. Robert Rudziński.

Wszyscy prelegenci, eksperci w swojej dziedzinie, chętnie podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą, zdobytym doświadczeniem praktycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zainspirowali do pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w IT.

W konferencji brali udział studenci oraz nauczyciele akademiccy kierunku informatyka, uczniowie szkół średnich wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Takie spotkania to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami oraz promowanie bezpiecznych praktyk w sieci. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem, planowana jest kolejna edycja konferencji.