Edytuj nagłówek
Aktualności

12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii i Ekonomii PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9, miała miejsce kolejna edycja Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych zorganizowanego przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.

Uczestników przywitał Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasz Dzik. Następnie głos zabrali gospodarze Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr inż. Robert Rudziński oraz Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik.

Piąta edycja konkursu spotkała się z zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych, a swój akces udziału zgłosiło 5 drużyn:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. gen J. Bema w Ciechanowie,
 2. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie,
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie,
 4. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie,
 5. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie.

Podczas zawodów uczestnicy Konkursu startowali w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej,
 • umiejętności praktycznych.

Podstawowymi celami Konkursu były:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • promowanie kierunku technicznego jakim jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Zawartość merytoryczna pytań dotyczyła dla:

 • części teoretycznej - zagadnień konstrukcji, termodynamiki, praw fizyki, elektrotechniki i elektroniki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
 • zadań praktycznych - łączenia i pomiary w prostych obwodach prądu przemiennego z elementami pasywnymi, wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i parametrów geometrycznych, czytania rysunków technicznych, wyznaczenia parametrów technologicznych skrawania na maszynie CNC, demontażu i montażu wybranego mechanizmu pojazdu samochodowego oraz rozpoznawania struktur metali w badaniu mikroskopowym.

Zakres merytoryczny pytań i zadań obu etapów jest skorelowany z podstawami programowymi kształcenia w następujących zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanizacji rolnictwa,

Pierwszy etap konkursu przygotowany został w formie 20 pytań (czas na odpowiedź, to 3 minuty na każde pytanie zadawane jednocześnie wszystkim zespołom). W sumie można było otrzymać 40 pkt (2 punkty za każdą dobrą odpowiedź na zadane pytanie). Dodatkowo zespół, który pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie otrzymywał +1 pkt.

Drugi etap konkursu przygotowany został w formie 6 zadań praktycznych (po 10 min na rozwiązanie każdego zadania, realizowane równolegle w 6 pracowniach). Za prawidłowe wykonanie zadań można było otrzymać 60 pkt (1 zadanie zrealizowane w wyznaczonym czasie – 10 pkt). Za zakończone powodzeniem i przed upływem wyznaczonego czasu zadanie praktyczne, zespół otrzymywał dodatkowy 1 pkt za każdą pełną, zaoszczędzoną minutę.
W trakcie zmagań zespołów kibice, a po zakończeniu zadań uczestnicy konkursu brali udział w zorganizowanych, warsztatach, pokazach oraz zwiedzaniu bazy laboratoryjnej PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na placu za gmachem głównym PANS podczas całego dnia odbywały się pokazy edukacyjne, m. in. nowoczesnych urządzeń i technik spawania firmy Fronius.
Przedstawiciele firmy „KUŹNIA” przygotowali dla uczestników imprezy konkurs spawania.
Przedstawiciele firmy „Perschmann” przygotowali dla uczestników imprezy konkurs metrologii.
Przedstawiciele firmy „Milwaukee” przygotowali dla uczestników imprezy konkurs sprawnościowy obsługi elektronarzędzi.
Organizatorzy poszczególnych konkursów uhonorowali zwycięzców nagrodami oraz pucharami sponsorowanymi przez poszczególne firmy i Rektora PANS.
Ponadto swoje stanowiska z nowoczesnymi i innowacyjnymi produktami prezentowały firmy Lubaz, Perschmann, Milwaukee, Kuźnia Łukasz Gniady. Na parkingu został przygotowany tor gokartowy, na którym zorganizowana została pozakonkursowa przejażdżka elektrycznym gokartem zbudowanym przez studentów kierunku MiBM, a na placu obok Uczelni można było podziwiać terenówkę koła naukowego „METALIKA”.

Konkursem opiekowali się pracownicy Zakładu MiBM w składzie:

 1. dr inż. Tomasz Dzik,
 2. dr inż. Wojciech Sosnowski,
 3. prof. PUZ, dr hab inż. Marcin Rychter,
 4. dr inż. Rafał Górski,
 5. dr inż. dr inż. Jacek Łączyński,
 6. mgr inż. Przemysław Krawczyk,
 7. mgr inż. Adam Antośkiewicz,
 8. mgr inż. Paweł Czaplicki,
 9. mgr inż. Adam Wiśniewski,
 10. mgr inż. Piotr Kaczmarczyk,

oraz kierownik laboratoriów PANS im. Ignacego Mościckiegow Ciechanowie mgr inż. Sebastian Dalecki i studenci I, II, III roku MiBM w szczególności członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej „METALIKA”.

Po pierwszym etapie konkursu (wiedzy teoretycznej) ranking szkół zakwalifikowanych do następnego etapu wyglądał następująco:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. gen J. Bema w Ciechanowie, 27 punktów
 2. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie, 22 punktów
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, 20 punktów
 4. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie, 14 punktów
 5. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie. 14 punktów

Ostatecznie zmagania uczestników zakończyły się następującym rankingiem:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. gen J. Bema w Ciechanowie, 61 punktów
 2. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie, 57 punktów
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, 55 punktów
 4. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie, 47 punktów
 5. Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie. 44 punktów

Zwycięzcą okazał się Zespół Szkół nr 1 im. gen J. Bema w Ciechanowie w składzie:

 1. Jakub Dąbrowski;
 2. Kacper Ćmoch;
 3. Michał Sękowski

Opiekunem zespołu był Przemysław Grochowski.

Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie w składzie:

 1. Dominik Stępień;
 2. Dominik Kowalski;
 3. Dominik Przychodny.

Opiekunem zespołu był Dariusz Kołakowski.

Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie w składzie:

 1. Jan Pleńkowski;
 2. Olgierd Stumski;
 3. Paweł Wroszkowski

Opiekunem zespołu był Maciej Templin.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami i upominkami ufundowanymi przez sponsorów konkursu w postaci:

 • za I miejsce każdy członek zespołu otrzymał tablet i drobne upominki w postaci kijków do selfi, scyzoryków i kluczy rowerowych (nagrody ufundowane przez Rektora PANS oraz Delta Electronics Poland, Perschmann i Lubaz) oraz dyplom,
 • za II miejsce każdy członek zespołu otrzymał urządzenia pomiarowe i elektroniczne ładowarki oraz drobne upominki w postaci kijków do selfi, scyzoryki i klucze rowerowe (nagrody ufundowane przez Schneider Electric, Delta Electronics Poland, Perschmann i Lubaz) oraz dyplom,
 • za III miejsce każdy członek zespołu otrzymał kubek termiczny, powerbank, notes, oraz drobne upominki w postaci kijków do selfi, scyzoryki i klucze rowerowe (nagrody ufundowane przez Enersys, Delta Electronics Poland, Perschmann i Lubaz) oraz dyplom.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki ufundowane przez rektora PANS oraz Delta Electronics Poland, EnerSys, Metal-Tech, Milwaukee, i Lubaz.
Szkoły zwycięskich drużyn otrzymały puchary i zegary ścienne (ufundowane przez Delta Electronics Poland) oraz dyplom (wręczone opiekunom poszczególnych zespołów).
Ponadto konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych wsparli Lubaz, Web Manufaktura, którzy zadbali o oprawę cateringową, wizerunkową i graficzną uroczystości.
Zwycięzcą konkursu spawalniczego został Robert Ceranowski z Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie.

Sponsorami V edycji Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych byli:

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
 • LUBAZ Sp. z o.o. sp. k. (Lubas Poliuretany z Wieczfni-Kościelnej koło Mławy)
 • Delta Electronics (Poland) Sp. z.o.o.
 • Schneider Electric Sp. z o. o.
 • EnerSys Sp. z o.o.
 • Milwaukee
 • Perschmann Sp. z o. o.
 • Kuźnia Łukasz Gniady
 • Grupa Metaltech - Piasecki
 • Prod-Met Sp. z o.o.
 • Fanar S.A.
 • Web Manufaktura.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele sponsorów, którzy byli również jurorami w konkursie spawania, metrologicznym i umiejętności obsługi elektronarzędzi.
Impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród, pucharów i dyplomów przez Rektor PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dr inż. Grzegorza Koca, kierownika Zakładu MiBM dr inż. Tomasza Dzika

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim reprezentacjom szkół za udział oraz sportową rywalizację w Konkursie Wiedzy i Umiejętności Technicznych. Serdeczne podziękowania składamy również przedstawicielom zaprzyjaźnionych firm za wsparcie tego wydarzenia.

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i Ekonomii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych, który odbędzie się 12.04.2024 roku (piątek) od godz. 9.30 w siedzibie PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9.

 

plakat KWIUT2024

Pod plakatem:

 1. Informacja o konkursie
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Regulamin konkursu
 4. Ramowy program
 5. Harmonogram konkursu

 

Całość koordynować będzie Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych: Prodziekan Rafał Górski, Kierownik Zakładu MiBM Tomasz Dzik oraz Kierownik Laboratoriów Sebastian Dalecki.