Edytuj nagłówek
Aktualności

Szukasz ekscytującego i innowacyjnego sposobu na edukację? Zgłoś swój udział w programie BIP finansowanym w ramach programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do Vukovaru w Chorwacji, gdzie nasza partnerska uczelnia przygotowała BIP w celu zapewnienia wyjątkowego i najnowocześniejszego doświadczenia ucząc się zagranicą. Będziesz miał(a) okazję pracować z rówieśnikami z całego świata nad prawdziwym wyzwaniem w SMART UNIVERSITY - SMART CAMPUS.

Celem programu BIP jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami podejścia SMART, aby umożliwić im bardziej efektywne zarządzanie studiami / miejscem pracy. Głównym celem jest podniesienie świadomości, że SMART jest już częścią życia akademickiego następnej generacji oraz ukształtowanie sposobu myślenia o środowisku edukacyjnym SMART.

 

BIP - Blended Intensive Programmes. Są to krótkie, intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Dofinansowanie na wyjazd obliczane jest według stawek dofinansowania dla kraju do którego realizowany jest wyjazd. Zasady obliczania dofinansowania i jego wypłaty sa analogiczne jak przy wyjazdach w ramach Programu Erasmus+.

Stawki wyjazdów krótkoterminowych, w tym BIP - Blended Intensive Programme (Mieszane Programy Intensywne):

Grant przy wyjeździe krótkoterminowym: 70 € / 1 dzień.

Organizator: Akademia Nauk Stosowanych im. Lavoslava Ruzicki w Vukovarze (Chorwacja).

Grupa docelowa: studenci kierunków informatyka, ekonomia, pielęgniarstwo, fizjoterapia (rok II lub wyższy)

Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze koordynatora programu Erasmus+ (pokój 215, budynek główny PANS, ul. Narutowicza 9).

Termin: 06.03.2024

 

Regulamin