Edytuj nagłówek
Aktualności

18 stycznia 2024 r. w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych odbyło się Sympozjum Naukowe pt. „Samotność jako wielowymiarowy problem społeczny”. Sympozjum zostało zorganizowane w ramach współpracy Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego PANSIM i Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowie, przy znacznym zaangażowaniu prezes UTW mgr Wiesławy Klickiej.

Sympozjum zainaugurowała dziekan WNoZiNS, dr n. med. Ewa Wiśniewska, wprowadzając uczestników w tytułowe zagadnienie. W części wstępnej wysłuchano dwóch wystąpień: dr hab. Małgorzata Jagodzińska, prof. PANS zaprezentowała Raport „Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków”, który powstał w 2022 r. w ramach badania przeprowadzonego w Instytucie Pokolenia, a dr Rafał Panfil wygłosił referat „Samotność w społeczeństwie, czyli wędrówka przez labirynt mrocznych emocji i gasnących relacji społecznych”. W części głównej mgr Wiesława Machul, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprowadziła panel dyskusyjny pt. „Różne oblicza samotności”. Zwieńczeniem sympozjum był występ artystyczny „Egzamin ze szczęścia i przyjaźni” przygotowany przez teatr UTW Scena III Wieku i chór Nowe Legato.