Edytuj nagłówek
Aktualności

W ostatnią sobotę na terenie naszej Uczelni odbył się Wojskowy Dzień Otwarty i inauguracja projektu Akademii CYBER.MIL, który jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest popularyzowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej jako atrakcyjnego i innowacyjnego miejsca do podjęcia pracy przez absolwentów, promocja rozwoju kariery zawodowej na rzecz cyberbezpieczeństwa, zwiększanie potencjału i zdolności oraz ogólnego poziomu bezpieczeństwa RP, a także zacieśnienie współpracy naszej uczelni z resortem obrony narodowej w trakcie intensywnego rozwoju Sił Zbrojnych RP. W czasie Wojskowego Dnia Otwartego, uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością wielu instytucji oraz obejrzeć pokazy dynamiczne szkół ponadpodstawowych. Oto ich lista:

 • 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 • Dywizja Piechoty Legionów III RP – 1. Batalion Łączności
 • Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych
 • Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
 • Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ciechanowie  
 • Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
 • I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie
 • LO ACK przy PUZ im. Ignacego Mościckiego.