Edytuj nagłówek
Aktualności

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu inicjującym projekt Akademia_CYBER.MIL - Wojskowym Dniu Otwartym, który odbędzie się  23 września 2023 roku w godzinach 11:00 - 14:00 na terenie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Nasza Uczelnia we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje  projekt, którego celem jest popularyzowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej jako atrakcyjnego i innowacyjnego miejsca do podjęcia pracy i służby oraz rozwoju kariery zawodowej dla ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i informatyki, a tym samym zwiększanie potencjału i zdolności oraz ogólnego poziomu bezpieczeństwa RP.

Cel ten planuje się osiągnąć poprzez wsparcie uczelni w realizacji programów kształcenia na kierunkach technicznych, związanych z obronnością państwa, kształcenie na kierunkach technicznych i przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.